Αρμεός μεγάλος
18εκ x 24εκ
Δ101
Φωτιστικό
10εκ x 34εκ
Δ303
Λάμπα ύψος με το γυαλί 35εκ
Δ303